تبدیل عکس به base64 - Image to base64 converter

این ابزار عکس و متن مورد نظر شما را به فرمت base64 تبدیل میکند. base64 یک روش کدگذاری است که خروجی را به صورت رشته ای از کاراکترها تولید میکند. در صفحات وب این روش کدگذاری بخصوص در مورد آیکن ها، عکس های کوچک و تکراری در صفحات بسیار مناسب است. شما در حالت عادی با هر بارگذاری تصویر به سرور درخواست بارگذاری آن عکس را ارسال میکنید. با استفاده از base64 می توان تعداد این درخواست ها را کاهش داده و از مصرف بیهوده پهنای باند جلوگیری کرد. با استفاده از این روش دیگر نیازی به ذخیره فیزیکی تصویر هم نخواهید داشت، زیرا تصویر به صورت کد شده درآمده است و همواره در دسترس خواهد بود. در این روش ممکن است حجم کد تولید شده از عکس اولیه بیشتر شود، اما در مجموع و در مورد استفاده از عکس های کوچک، این روش پیشنهاد میشود. کاربرد این کدگذاری در صفحات وب به صورت data:URI میباشد. هر چه تصویر کوچکتر و سبک تر باشد، به همان نسبت data:URI آن کوچکتر خواهد بود.
برای استفاده از این ابزار، عکس را از قسمت راست آپلود یا درگ کرده و کد خروجی را از سمت چپ دریافت نمایید.
کاربرد در HTML

عکس فوق به صورت data:URI و با استفاده از کدگذاری base64 در صفحه قرار گرفته است. شما کافیست دقیقا کدی که ابزار تولید کرده است را در صفحه خود قرار دهید.

کاربرد در CSS
در صورتیکه بخواهید عکس را به صورت تصویر زمینه (background-image) در فایل CSS استفاده کنید، در کد تولید شده، فقط بخش data:URI را کپی کرده و مطابق کد زیر استفاده نمایید. در قسمت url تنها کافیست که کد data:URI را قرار دهید. در این حالت در کد تولید شده، در ابتدای کد <img src=" و در انتهای کد <" را حذف نمایید.